Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 26-НС
София 24 ИР, 20.02.2017

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017

Постъпило е предложение от  коалиция "БСП за България“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г., подписано от представляващия коалицията Корнелия Петрова Нинова. Предложението е по образец (Приложение №66 от изборните книжа) подадено в срок и заведено под № 6 на 20.02.2017 г. в 14.57 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.(Приложение №71 от изборните книжа) Предлага се регистрирането на 24 (двадесет и четири) кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г.

Към предложението  са приложени: 24 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №68 от изборните книжа), пълномощно от представляващия коалицията.

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 24 ИР – София

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция "БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Стефан

Ламбов

Данаилов

2

 

Георги

Страхилов

Свиленски

3

 

Димитър

Иванов

Данчев

4

 

Нона

Кръстева

Йотова

5

 

Росен

Малинов

Малинов

6

 

Биляна

Валентинова

Станчева

7

 

Николай

Боянов

Маринов

8

 

Александър

Любенов

Илиев

9

 

Борис

Цветков

Цветков

10

 

Иван

Янчов

Таков

11

 

Орлин

Киров

Димов

12

 

Ана

Георгиева

Пиринска

13

 

Валентин

Цветков

Иванов

14

 

Венцислава

Любомирова

Каменова-Костадинова

15

 

Светослав

Георгиев

Стойков

16

 

Десислава

Здравкова

Таранова-Андонова

17

 

Елеонора

Георгиева

Петрова

18

 

Мариана

Неделчова

Божкова

19

 

Паскал

Тодоров

Желязков

20

 

Чавдар

Николаев

Савов

21

 

Огнян

Здравков

Нечев

22

 

Пламен

Асенов

Лазаров

23

 

Александър

Спасов

Грозданов

24

 

Ангел

Стоицов

Николов

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 72 от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 20.02.2017 в 17:59 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения