Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 24-НС
София 24 ИР, 20.02.2017

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „АБВ – Движение 21“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017

Постъпило е предложение от коалиция  „АБВ – Движение 21“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г., подписано от Константин Проданов и Татяна Дончева,  в качеството им на представляващи коалицията. Предложението е по образец (Приложение №66 от изборните книжа), подадено в срок и заведено под №4 на 20.02.2017 г. в 11.30 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.(Приложение №71 от изборните книжа) Предлага се регистрирането на 20 (двадесет) кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г.

Към предложението  са приложени: 20 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №68 от изборните книжа)

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на коалиция „АБВ – Движение 21“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 24 ИР - София

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „АБВ – Движение 21“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Татяна

Дончева

Тотева

2

 

Данаил

Валериев

Георгиев

3

 

Николай

Валентинов

Цуцумански

4

 

Румен

Стефанов

Рачев

5

 

Демира

Еленкова

Дичева

6

 

Павлина

Велчева

Попова

7

 

Иван

Димитров

Янев

8

 

Георги

Борисов

Генчев

9

 

Александър

Денчев

Денев

10

 

Татяна

Илиева

Спиридонова

11

 

Полина

Петрова

Дикова

12

 

Цвета

Василиева

Иванова-Булянска

13

 

Теодор

Красимиров

Конов

14

 

Камелия

Борисова

Атанасова-Иванова

15

 

Цветозар

Атанасов

Петков

16

 

Павлина

Ангелова

Ковачева

17

 

Наталия

Иванова

Караиванова

18

 

Анелия

Николова

Дошева

19

 

Стилян

Стоянов

Ранджев

20

 

Стоян

Илиев

Стоянов

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 72 от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 20.02.2017 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения