Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 154-НС
София 24 ИР, 25.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на списък на представители на КП „Реформаторски блок-Глас народен“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София е постъпило предложение с вх. № 249/24.03.2017 г. от КП „Реформаторски блок – Глас народен“, с което е представен списък с 139 представители на коалицията в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г., в който е посочено име, ЕГН, номер и дата на пълномощно. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в 24 ИР София, поради което и на основание чл.124, ал.4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

 

РЕШИ

 

 1. Публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, списък с 130 представители на „Реформаторски блок – Глас народен“ под № 11/203.2017 при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

 1. Отказва да публикува 9 представители, както следва:

 

1

Цветомир Георгиев Думанов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение " Европейски проекти"

2

Лидия Симеонова Илиева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"

3

Християн Василев Янев

 

"Лицето изчаква проверка за застъпник в Коалиция АБВ – Движение 21

4

Николина Стоянова Цветанова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“

5

Валентин Георгиев Василев

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение " Европейски проекти"

6

Силвия Борисова Дърова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

7

Зинаида Юриева Барзева

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от сдружение с нестопанска цел „Младежки демократичен алианс“

8

Людмил Иванов Иванов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

9

Николай Емилов Шопов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:17 часа

Календар

Решения

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения