Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 152-НС
София 24 ИР, 25.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на ПП „Движение за права и свободи”

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София е постъпило предложение с вх. № 268/25.03.2017 г. от ПП „Движение за права и свободи", с което е представен списък с 10 представители на партията в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г., в който е посочено име, ЕГН, номер и дата на пълномощно. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в 24 ИР София, поради което и на основание чл. 124, ал. 4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

 

РЕШИ

 

  1. Публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, списък с 10 представители на ПП „Движение за права и свободи", представен под № 14/25.03.2017 при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:15 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения