Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 145-НС
София 24 ИР, 24.03.2017

ОТНОСНО: Разглеждане на сигнал от Инспекторат към Министерството на здравеопазването

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София на 24.03.2017 г. в 11:50 ч. е постъпил сигнал от Инспекторат към Министерството на здравеопазването на Република България с изх. № 37-00-23/23.03.2017 г. Същият е регистриран с вх. № 245/24.03.2017 г. В сигналът е изложено, че в хода на извършена проверка в изпълнение на Заповед № РД-04-2/16.02.2017 г. Инспекторатът е установил, че с Решение № 27-НС от 20.02.2017 г. на РИК-24 е регистрирана кандидатска листа предложена от коалиция „Нова Република“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г., като под № 10 е включен Константин Георгиев Гърневски – директор на дирекция „Осигурителни права и права на пациенти“ и Изпълнителна агенция „Медицински одит“, като същият е в нарушение на разпоредбите на чл. 161 от ИК поради това, че не е в отпуск от 21.02.2017 г. Към сигнала е приложен доклад относно извършване на описаната проверка.

 

В изпълнение на указания от председателя на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, на 24.03.2017 г. Константин Гърневски представя писмени обяснения ведно с доказателства, регистрирани с вх. № 253/24.03.2017 г. В същите е пояснено, че лицето било назначено от Изпълнителния директор на ИА „Медицински одит“ за ръководител на проверяваща комисия в лечебни заведения извън София със Заповед № РД-27-59/24.02.2017 г. и Заповед № РД-27-60/24.02.2017 г. Веднага след приключване на служебните си задължения лицето, което преди това е било във фактическа невъзможност да излезе в отпуск поради служебна ангажираност е подало молба за отпуск в ИА „Медицински одит“, в резултат на което със Заповед № РД-25-74-17/07.03.2017 г.  му е разрешено да ползва платен годишен отпуск считано от 10.03.2017 г. до 24.03.2017 г. видно от приложените към писмените обяснения документи. Също така лицето декларира, че в този период не се е занимавало с предизборна кампания.

 

С оглед на изложеното Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София и на основание чл.70, ал.4, чл.72, ал.1, т.20 и чл. 161, ал. 1 от ИК

                                       

РЕШИ:

 

Указва на Константин Георгиев Гърневски на основание чл.161, ал.1 ИК незабавно да продължи отпуска си /по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск/ до обявяване на резултатите от изборите с решение на Централната избирателна комисия.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.  

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 24.03.2017 в 19:16 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения