Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 139-НС
София 24 ИР, 24.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на списък на представители на КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София е постъпило предложение с вх. № 247/24.03.2017 г. от КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ, с което е представен списък с 31 представители на коалицията в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г., в който е посочено име, ЕГН, номер и дата на пълномощно. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в 24 ИР София, поради което и на основание чл.124, ал.4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

 

 

РЕШИ

 

 1. Публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, списък с 26 представители на КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ под № 9/24.03.2017 при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

 1. Отказва да публикува 5 представители, както следва:

 

1

Георги Стойчев Чобанов

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

2

Елена Димитрова Стоянова

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

3

Жана Иванова Караиванова

 

Лицето се повтаря в списъка

4

Елена Димитрова Стоянова-Начева

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

5

Юлиана Борисова Методиева

 

Лицето се повтаря в списъка

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 24.03.2017 в 19:10 часа

Календар

Решения

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения