Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 138-НС
София 24 ИР, 24.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на списък на представители на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София е постъпило предложение с вх. № 246/24.03.2017 г. от КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, с което е представен списък с 31 представители на коалицията в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г., в който е посочено име, ЕГН, номер и дата на пълномощно. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в 24 ИР София, поради което и на основание чл.124, ал.4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

 

РЕШИ

 

 1. Публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, списък с 30 представители на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ под № 8/24.03.2017 при спазване на изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва да публикува 1 представител, както следва:

 

1

Кирил Десиславов Христов

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 24.03.2017 в 19:09 часа

Календар

Решения

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения