Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 136-НС
София 24 ИР, 24.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на списък на представители на коалиция „БСП за България“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София е постъпило предложение с вх. № 242/24.03.2017 г. от коалиция „БСП за България“, с което е представен списък с 378 представители на коалицията в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г., в който е посочено име, ЕГН, номер и дата на пълномощно. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в 24 ИР София, поради което и на основание чл.124, ал.4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

 

РЕШИ

 

 1. Публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, списък с 352 представители на „БСП за България“ под № 7/24.03.2017 при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

 1. Отказва да публикува 26 представители, както следва:

 

 

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БОСОЛОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

БОЖИДАР ЗДРАВКОВ ПЧЕЛАРОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

КРАСИМИР ПАВЛОВ КУШЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

КОСТАДИНКА ПЕТКОВА МИХАЙЛОВА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Коалиция АБВ – Движение 21

ГЕОРГИ КИРИЛОВ МАРКОВСКИ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

БОЙКА МАРИНОВА МАЛЧЕВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ИСТАТКОВА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Коалиция АБВ – Движение 21

ДЕСИСЛАВА РОСЕНОВА ДОСЕВА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

ВЕРА БОЖИДАРОВА ХРИСТОВА

 

"Лицето изчаква проверка за застъпник в Коалиция АБВ – Движение 21

СВЕТЛА МЕТОДИЕВА ТАСЕВА

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Коалиция АБВ – Движение 21"

МИЛАН ИВАНОВ ВЕЛКОВ

 

"Лицето изчаква проверка за застъпник в БСП за БЪЛГАРИЯ

ПЕТЪР СТЕФАНОВ УРИНСКИ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от БСП за БЪЛГАРИЯ"

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПЕЙКОВ

 

Лицето е регистрирано за представител от ПП ГЕРБ

НАТАЛИЯ ЛЮБОМИРОВА АНТОНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ЦОЧЕВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ РАДОСЛАВОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

ДАНКА ЛЮБЕНОВА ШАРЕНКОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА ГЕРГОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

ИЗАБЕЛА РУМЕНОВА МЕЧКАРСКА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

БОРИСЛАВ ИВАНОВ БРАТОЕВ

 

"Лицето изчаква проверка за представител в РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА

 

Лицето е регистрирано за представител от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН"

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

МАРГАРИТА ВУТЕВА ИЛИЕВА

 

Лицето е кандидат от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ (24)

ТАТЯНА ЦОНЧЕВА МАТЕЕВА-ЯНКОВА

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"

ВЕСЕЛИН БОРИСОВ МАНОЛОВ

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

САШКА АЛЕКСАНДРОВА КАДИЙСКА

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 24.03.2017 в 19:03 часа

Календар

Решения

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения