Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
София 24 ИР, 24.03.2017

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпили писма с вх. № 241/24.03.2017 г.  и вх. № 252/24.03.2017 г. от кмета на район „Подуяне" с искане за промени в съставите на СИК. Към писмата са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Подуяне" - СО от квотите на ПП ГЕРБ, КП БСП Лява България, ПП ДПС, КП Патриотичен фронт, ПП АБВ, КП Реформаторски блок, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2 от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР- София

РЕШИ

 

 1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район „Подуяне" - СО, посочени в списък - приложение 1 към настоящото решение.
 2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък - приложение 1 към настоящото решение.
 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 24.03.2017 в 19:03 часа

Календар

Решения

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения