Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 106 -НС
София 24 ИР, 21.03.2017

ОТНОСНО: Утвърждаване на Оперативен план за организация на работата на РИК в 24 ИР София на 26.03.2017 г.

С оглед създаване на организация за ефективно упражняване правомощията на РИК в 24 ИР София по приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали, след обявяване края на изборния ден на 26.03.2017 г. и На основание чл. 70, ал. 4 и чл.18 от ИК, РИК в 24 ИР София

РЕШИ:

 1. Утвърждава оперативен план за организация на работата на РИК в 24 ИР София на 26.03.2017 г.
 2. Оперативният план не се публикува.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 21.03.2017 в 17:03 часа

Календар

Решения

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения