Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 105 -НС
София 24 ИР, 21.03.2017

ОТНОСНО: Поставени агитационни материали на територията на район „Искър“ - СО в нарушение на изискванията на Изборния кодекс

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпил сигнал с вх.№ 194/20.03.2017 г. в 13.45 ч. от Зоя Лазарова Консулова, живуща в гр. София, ж.к. Дружба-2, бл.267, вх.Г, ет.4, ап.88 в който ни информира за поставени на територията на административен район „Искър”- Столична община в нарушение на изискванията на ИК агитационни материали-транспаранти на кандидата за народен представител Борис Цветков за предстоящите избори за народни представители върху „публична общинска собственост“. Приложен е списък на локациите с поставени до този момент агитационни материали, в нарушение на Изборния кодекс, а именно:

 1. Върху пешеходни ограждения /парапети/ при пешеходна пътека на бул.“Копенхаген“ срещу спирката на ул.Обиколна;
 2. Върху пешеходни ограждения /парапети/ от двете страни при светофар на ул. „Димитър Пешев“ при магазин Родео;
 3. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Цветан Лазаров“ при пешеходна пътека между 68 СУ и пицария „Домино“;
 4. Върху пешеходни ограждения /парапети/ при Метростаиция 20 „Дружба“ вход-изходи към ж.к. „Дружба2“, срещу спирката на градския транспорт;
 5. Върху пешеходни ограждения /парапети/Кръстовището на „Кауфланд“- Слатина, на разделителната линия;
 6. Върху ограда на детска площадка срещу бл.125;
 7. Върху пешеходни ограждения /парапети/ пред оградата на 13 ОДЗ от към 108 СУ;
 8. Върху пешеходни ограждения /парапети/ пред оградата на 108 СУ- централен вход;
 9. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Христофор Колумб“ при трамвайна спирка на „Разклона за аерогара“- посока център;
 10. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Христофор Колумб“ срещу автобусна спирка „Разклон за аерогара“- посока Младост/, бул.“Христофор Колумб“;
 11. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Христофор Колумб“ при пешеходна пътека срещу бл.108;
 12. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Христофор Колумб“ при пешеходна пътека срещу спирка на „бл.3“;
 13. Върху пешеходни ограждения /парапети/ при Метростанция 20, „Дружба“, вход-изходи към ж.к.“Дружба1“ при бл.61;
 14. Върху пешеходни ограждения /парапети/ срещу автобусна спирка на Метростанция 21 „Искърско шосе“, от страната па фирма Болид;
 15. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на трамвайна спирка 28 ДКЦ;
 16. Върху пешеходни ограждения /парапети/ па бул.“Искърско шосе“ от двете страни па оградата на трамвайната линия срещу сервиз „Рено“;
 17. Върху ЖП мост над пътя за с.Бусманци;
 18. Върху пешеходни ограждения /парапети/ пред оградата на 65 ОУ в с.Бусманци;
 19. Върху автобусната спирка на квартал „Абдовица“;
 20. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул.“Искърско шосе“ при трамвайна спирка срещу сервиз“Рено“.

 

В сигнала е изложено, че върху оградата на частен терен на ул. „Обиколна“, на спортната площадка пред блок № 45 и на парапета, върху оградата на 108 СОУ в жк. Дружба, са поставени агитационни материали на „Коалиция Реформаторски блок – Глас народен“. Приложен е и диск със снимков материал.

 

 

По сигнала е образувана проверка в състав: Илия Илиев, Богдан Мавродинов и Васил Бояджиев – членове на РИК в 24 ИР София, съвместно с представител на районна администрация „Искър“. По време на проверката  е направен и снимков материал. Представителят на районната администрация е определил кои от горепосочените локации са общинска собственост и кои от тях са частна такава.

 

Проверката е констатирала следните факти, които са обективирани в констативен протокол от 20.03.2017 г., неразделна част от настоящото решение.

 

 1. Агитационни материали са поставени върху общинска инфраструктура в нарушение на заповедта на кмета на Столична община на кандидат № 11- Борис Цветков от „Коалиция БСП Лява България за предстоящите избори за народни представители насрочени за 26.03.2017 година на следните места:

 

 1. Върху пешеходни ограждения /парапети/ от двете страни при светофар на ул. „Димитър Пешев“ при магазин Родео /снимки 02212, 02214 от Приложението/;
 2. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Цветан Лазаров“ при пешеходна пътека между 68 СУ и пицария „Домино“ /снимка 02217 от Приложението/;
 3. Върху пешеходни ограждения /парапети/ при Метростанция 20 „Дружба“ вход-изходи към ж.к. „Дружба 2“, срещу спирката на градския транспорт / снимки 02221, от Приложението/;
 4. Върху пешеходни ограждения /парапети/Кръстовището на „Кауфланд“- Слатина, на разделителната линия/ снимка 02223 от Приложението/;
 5. Върху ограда на детска площадка срещу бл.125/ снимка 02227 от Приложението/;
 6. Върху пешеходни ограждения /парапети/ пред оградата на 108 СУ- централен вход /заснето е поставянето па транспаранта от кандидата за народен представител - снимка 02233 от Приложението/;
 7. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Христофор Колумб“ при трамвайна спирка на „Разклона за аерогара“- посока център /снимка 02235 от Приложението/;
 8. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Христофор Колумб“ срещу автобусна спирка „Разклон за аерогара“- посока Младост/, бул.“Христофор Колумб“/снимка 02236 от Приложението/;
 9. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Христофор Колумб“ при пешеходна пътека срещу бл.108, / снимка 02239/;
 10. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Христофор Колумб“ при пешеходна пътека срещу спирка на „бл.3“/снимка 02241 от Приложението/;
 11. Върху пешеходни ограждения /парапети/ при Метростанция 20, „Дружба“, вход-изходи към ж.к.“Дружба1“ при бл.61/ снимка 02242 от Приложението/;
 12. Върху пешеходни ограждения /парапети/ срещу автобусна спирка на Метростанция 21 „Искърско шосе“, от страната па фирма Болид /снимка 02246 от Приложението/;
 13. Върху пешеходни ограждения /парапети/ пред оградата на 65 ОУ в с.Бусманци /снимка 02248 от Приложението/;
 14. Върху оградата на спортна площадка до блок №45.

 

 1. Агитационни материали, поставени върху обекти - частна собственост, които към момента на проверката не са в нарушение на Изборния кодекс и издадената от кмета на Столична община заповед:

 

 1. Между оградата на 68 СУ и пазара на ж.к.“Дружба2“ /снимка 02220 от Приложението/;
 2. Върху частен обект до стария Битов комбинат в ж.к.“Дружба1 “/снимка 02238 от Приложението/;
 3. Върху оградата на частно заведение на ул.“К.Пастухов“ /снимка 02243 от Приложението/;
 4. Върху оградата па бившия Завод за медицинска апаратура на

бул.“Искърско шосе“ до метростанция 21 „Искърско шосе“ /снимка 02245 от Приложението/;

 1. Върху оградата на автокъща на кръстовището на ул. „Димитър Пешев“ и ул. „Обиколна“ между четвърта и пета част на ж.к. „Дружба-2“ /снимка 02213 от Приложението/.

 

 

При така установената фактическа обстановка и на основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.17, чл.186, ал.1 и във връзка с чл. 183, ал.3 от ИК, РИК в 24 ИР- София

РЕШИ

 

Указва на кмета на административен район „Искър“ – СО да премахне и изземе агитационните материали, поставени в нарушение на чл.183, ал.3 от ИК, както следва:

 

 1. Върху пешеходни ограждения /парапети/ от двете страни при светофар на ул. „Димитър Пешев“ при магазин Родео;
 2. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Цветан Лазаров“ при пешеходна пътека между 68 СУ и пицария „Домино“;
 3. Върху пешеходни ограждения /парапети/ при Метростанция 20 „Дружба“ вход-изходи към ж.к. „Дружба2“, срещу спирката на градския транспорт;
 4. Върху пешеходни ограждения /парапети/Кръстовището на „Кауфланд“- Слатина, на разделителната линия;
 5. Върху ограда на детска площадка срещу бл.125;
 6. Върху пешеходни ограждения /парапети/ пред оградата на 108 СУ- централен вход /заснето е поставянето па транспаранта от кандидата за народен представител;
 7. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Христофор Колумб“ при трамвайна спирка на „Разклона за аерогара“- посока център;
 8. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Христофор Колумб“ срещу автобусна спирка „Разклон за аерогара“- посока Младост/, бул.“Христофор Колумб“;
 9. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Христофор Колумб“ при пешеходна пътека срещу бл.108;
 10. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. “Христофор Колумб“ при пешеходна пътека срещу спирка на „бл.3“/;
 11. Върху пешеходни ограждения /парапети/ при Метростанция 20, „Дружба“, вход-изходи към ж.к.“Дружба1“ при бл.61;
 12. Върху пешеходни ограждения /парапети/ срещу автобусна спирка на Метростанция 21 „Искърско шосе“, от страната па фирма Болид;
 13. Върху пешеходни ограждения /парапети/ пред оградата на 65 ОУ в с.Бусманци;
 14. Върху оградата на спортна площадка до блок №45;
 15. На спортната площадка пред блок № 45 и на парапета, върху оградата на 108 СОУ в жк. Дружба поставените агитационни материали на „Коалиция Реформаторски блок – Глас народен“.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 21.03.2017 в 17:01 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения