Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 104-НС
София 24 ИР, 21.03.2017

ОТНОСНО: Назначаване на служебни секционни избирателни комисии в район „Средец“.

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо, вх. № 206/21.03.2017 г., на кмета на район „Средец“ за сформиране състави на служебни секционни избирателни комисии в район „Средец“ за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководството на служебните СИК в район „Средец“, обективирано с писмо, вх. № 73/23.02.2017 г., от кмета на район „Средец“.

В районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София са предоставени изискваните документи за служебната СИК,  предвидени в чл.9, ал.8 и чл.91, ал.4 от ИК.

Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал.8 и чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от ИК

 

На основание чл.70, ал.4, чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, ал. 11 ИК,  Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

 1. Назначава съставите на две служебни секционни избирателна комисии, състоящи се от 5 (пет) членове, съгласно поименни предложения на кмета на район „Средец“, при спазване на разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия и коалиция съгласно решение № 11-НС София от 10.02.2017 на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София във връзка с Решение 4182-НС/01.02. 2017 г. на ЦИК

 

 1. Поименните състави на служебните СИК в район „Средец“ за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г., съставляват приложение - неразделна част от настоящото решение.

 

 

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 21.03.2017 в 16:59 часа

Календар

Решения

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения