Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
София, 18.03.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК в 24 ИР - София и Изчислителния пункт към РИК при упражняване на правомощията на РИК по чл. 287 от ИК.

С оглед създаване на организация за законосъобразно и ефективно упражняване правомощията на РИК в 24 ИР-София по приемане на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии и на основание на чл. 70, ал.4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1, от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

 

РЕШИ:

 

УТВЪРЖДАВА план-схема на разположението на състава и материално-техническото обезпечение на РИК в 24 ИР-София  и Изчислителния пункт към РИК при упражняване на правомощията по чл. 287 от ИК в зала "Арена Асикс".

 

План-схемата не се публикува.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 18.03.2023 в 18:22 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения