Заседания

Заседание от дата 20.04.2024 от 12:00 часа.

Решения

№ 9-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Създаване на работни групи и разпределение на членовете на комисията по административни райони в Двадесет и четвърти изборен район - София

№ 8-НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за Народно събрание на 09.06.2024 г.

№ 7-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Назначаване на специалисти за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

№ 6-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Упълномощаване на председателя и секретаря на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София за подписване на граждански договори със специалистите, подпомагащи дейността на комисията

№ 5-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Приемане на указания относно механизма за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

№ 4-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София.

№ 3-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Печат на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

№ 2-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Определяне на адрес и приемно време на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

№ 1-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Организацията на заседанията и начин на вземане, номерация и обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения