Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 26-НС
София, 27.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Постъпило е предложение от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г., от Корнелия Петрова Нинова представляващ КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, подадено от Георги Страхилов Свиленски, упълномощен представител на Корнелия Петрова Нинова, действащ с пълномощно № ПНС-151/25.02.2023 г. Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа); подадено в срок и заведено с рег. индекс и № 75-НС/26.02.2023г., в Деловодния дневник на РИК в 24 ИР-София и под № 9 на 26.02.2023 г. в 13:15 ч. в регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 25 (двадесет и пет) кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Към предложението са приложени: 25 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Георги

Страхилов

Свиленски

2

 

Борис

Цветков

Цветков

3

 

Иво

Боянов

Атанасов

4

 

Симеон

Петров

Симеонов

5

 

Александър

Григориев

Колев

6

 

Цветан

Митков

Цанов

7

 

Атанас

Атанасов

Папаризов

8

 

Цецка

Димитрова

Кочкова

9

 

Жанет

Георгиева

Желязкова – Трунгова

10

 

Боян

Ангелов

Иванов

11

 

Паскал

Тодоров

Желязков

12

 

Анатолий

Христов

Станкулов

13

 

Даниел

Милков

Минчев

14

 

Иван

Георгиев

Айолов

15

 

Емил

Кирилов

Ракъджиев

16

 

Ани

Димитрова

Кьосева-Кирилова

17

 

Володя

Чанев

Нейков

18

 

Райна

Сергеева

Стойкова

19

 

Мариана

Неделчова

Божкова

20

 

Чавдар

Милотинов

Вълчков

21

 

Валентин

Калинов

Върбанов

22

 

Мадлена

Емилова

Николова

23

 

Бисер

Христов

Филипов

24

 

Христо

Станиславов

Стефанов

25

 

Владимир

Кирилов

Манов

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 27.02.2023 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения