Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 24-НС
София, 27.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Постъпило е предложение от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г., от Тошко Йорданов Хаджитодоров, упълномощен представител на Станислав Тодоров Трифонов  представляващ ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, подадено от Илиана Николаева Маринова, упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“. Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа); подадено в срок и заведено с рег. индекс и № 73-НС/26.02.2023 г., в Деловодния дневник на РИК в 24 ИР-София и под № 7 на 26.02.2023 г. в 11:35 ч. в регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 16 (шестнадесет) кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Към предложението са приложени: 16 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Пламен

Иванов

Данаилов

2

 

Виктория

Малева

Малева

3

 

Илиана

Николаева

Маринова

4

 

Илия

Ганчев

Иванов

5

 

Николай

Милчев

Бендурски

6

 

Михаел

Чавдаров

Рогачев

7

 

Димитър

Бориславов

Гаджев

8

 

Петър

Илков

Петров

9

 

Георги

Борисов

Чолаков

10

 

Изабел

Георгиева

Вранчева

11

 

Силвестър

Живков

Иванов

12

 

Константина

Василева

Димитрова

13

 

Цонка

Димитрова

Стоянова

14

 

Иван

Асенов

Манчев

15

 

Цветан

Ненков

Свиленски

16

 

Любомир

Любенов

Дянков

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Зам. председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 27.02.2023 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения