Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 120-НС
София, 31.03.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на КП „ЗАЕДНО“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София  е постъпило  заявление с вх.  № 262-НС/29.03.2023 г. за регистрация на 2 (двама)  застъпника на КП „ЗАЕДНО“, чрез Ива Миткова Тодорова, упълномощен представител на Ива Митева Йорданова - Рупчева – представляващ коалицията. Заявлението е подадено  на 29.03.2023 г., в 14:20 часа и е вписано под № 1 във Входящ  регистър  на заявени за регистрация застъпници и заместващи застъпници в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. на РИК в 24 ИР - София.

Към заявлението са приложени: списък на предложените 2 (двама) застъпника на кандидатска листа на КП „ЗАЕДНО“,  2 (две) декларации по чл. 3, ал.  3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1,2 и 3 от ИК и пълномощно. Списъкът е представен на хартиен и електронен носител.

Броят на заявените застъпници не превишава броя на секциите в Двадесет и четвърти изборен район - София.

На основание чл. 72, ал.1 т. 15 , чл. 118, ал.1 и 2 и чл. 117, ал. 4 от ИК  Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

Р Е Ш И

 1. РЕГИСТРИРА 2 (двама)  застъпника на кандидатска листа на КП „ЗАЕДНО“ в изборите за народни представители, насрочени на 02.04.2023 г. за Двадесет и четвърти изборен район – София.
 2. Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София
 3. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.                         

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 31.03.2023 в 19:00 часа

Календар

Решения

 • № 147-НС / 11.04.2023

  относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

 • № 146-НС / 03.04.2023

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

 • № 145-НС / 03.04.2023

  относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения