Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
София, 02.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Слатина“ Столична община и утвърждаване на списък с резервни членове

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо, с вх. № 123-НС/01.09.2022 г., от кмета на район „Слатина“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии в район „Слатина“ Столична община за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК в район „Слатина“, Столична община.

Към писмото са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.

 

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от ИК,  Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

 

 1. Назначава съставите на 85 (осемдесет и пет) секционни избирателни комисии (без служебни и ПСИК), съгласно поименни предложения на кмета на район „Слатина“ Столична община, при спазване на разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия и коалиция. 
 2. Поименните състави на СИК в район „Слатина“, Столична община за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г., съставляват приложение – неразделна част от настоящото решение.
 3. На основание чл.3, ал.3 от ИК, отказва назначаването на Георги Хрисимиров Иванов, ЕГН ..., член на СИК 244607013, тъй като след извършена проверка същият се оказа регистриран като кандидат в Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София от ПП „Възраждане“.
 4. Отказва назначаването на следните лица:

- Ангел Асенов Янакиев, ЕГН ....., член на СИК 244607026

- Горан Георгиев Петков, ЕГН ..., член на СИК 244607036

- Недка Маринова Петрова, ЕГН ..., член на СИК 244607052

- Борис Дамянов Огнянов, ЕГН  ..., член на СИК 244607068

- Венетка Василева Рангелова, ЕГН ..., член на СИК 244607075

тъй като след справка в ГД „ГРАО“ бе установено, че посочените лица са починали.

 

 1. ПУБЛИКУВА незаетите места в СИК, чрез обявяване на интернет страницата на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

 

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Препис от настоящото решение да се изпрати на кмета на район „Слатина, Столична община, за попълване на незаетите места в СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 02.09.2022 в 18:35 часа

Календар

Решения

 • № 165-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

 • № 164-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

 • № 163-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения