Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 152-ЕП/НС
София, 09.06.2024

ОТНОСНО: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

 1. На 09.06.2024 г. в 08:46 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от Веселина Белева началник отдел „Административно и информационно обслужване“ СО-район „Искър“ с вх. № 356/09.06.2024 г. В сигнала се излага информация за наличие на агитационен материал на входа на 150-то училище, в което се намират изборни помещения. Уведомени са служители от 8 РУ СДВР. Приложен е снимков материал. Сигнала е заведен под № 8 в регистъра на жалби и сигнали воден от РИК в 24 ИР.

Моли да се за становище/решение по подадения сигнал.

Дадени са указания към съответната СИК за предприемане на необходимите действия.

 1. На 09.06.2024 г. в 09:42 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от Вячеслав Иванов Попов с вх. № 360/09.06.2024 г. В сигнала се излагат твърдения за изборни нарушения и грубо отношение от страна на служител на МВР.

Извършана е проверка, като не са установени конкретни нарушения. Дадени са указания към СИК за стриктно съблюдаване на изборните правила.

 1. На 09.06.2024 г. в 10:32 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от Геновева Георгиева с вх. № 362/09.06.2024 г. В сигнала се излагат твърдения, че в нарушение на разпоредбите на ИК в 35-та секция в район Подуяне, не се поставят печати върху разписките от машинния вот.

Моли се за извършване на проверка.

Извършена е проверка и не се констатират нарушения. Дадени са указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила.

 1. На 09.06.2024 г. в 10:32 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от Лора Стефанова с вх. № 363/09.06.2024 г. В сигнала се излагат твърдения за „политически разговор“ и неработещо СУЕМГ в „19та секция в СМГ“.

Дадени са указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила.

 1. На 09.06.2024 г. в 11:45 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от Ива Лазарова – наблюдател на изборния процес към Институт за развитие на публичната среда, организация регистрирана с Решение № 3327- ЕП/НС, София, 20 май 2024 г. Сигнала е заведен с вх. № 367/09.06.2024 г., като в него се излага информация за позиционирано в секция с номер 244601009, СУЕМГ по начин разкриващ тайната на вота „политически разговор“ и неработещо СУЕМГ в „19та секция в СМГ“.

Извършена е проверка и не се констатират нарушения. Дадени са указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила, методическите указания и императивните норми на ИК.

 1. На 09.06.2024 г. в 11:58 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от Ирина Палева. Сигнала е заведен с вх. № 369/09.06.2024 г., като в него се излага информация, че в секция номер 244607046 в район Слатина, липсват информационни табла с кандидати за народни представители и кандидати за Европейски парламент.

Дадени са указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила.

 1. На 09.06.2024 г. в 13:24 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от Н. Георгиева с вх. № 376/09.06.2024 г. В сигнала се излага информация, че при подпечатване и късане на ъгъла, бюлетините се отварят, като същото се получава и при пускането им в урните. Предлага бюлетините да са от мека хартия, а не от картон.

Към сигнала не е посочена конкретна СИК и телефон за връзка с лицето, поради което РИК няма как да предприеме конкретни действия.

 1. На 09.06.2024 г. в 13:23 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от Дима Матева с вх. № 377/09.06.2024 г. В сигнала се излагат твърдения, че в нарушение на разпоредбите на ИК в СИК 55, р-н Искър, не се поставят печати върху разписките от машинния вот.

Извършена е проверка и не се констатират нарушения. Дадени са указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила, методическите указания и императивните норми на ИК.

 1. На 09.06.2024 г. в 14:40 ч., на служебния телефон на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от гласоподавател. В сигнала се излагат твърдения, че в нарушение на разпоредбите на ИК в СИК 06, р-н Подуяне се прочитат на глас лични данни на гласоподаватели.

Извършена е проверка и не се констатират нарушения. Дадени са указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила, методическите указания и императивните норми на ИК.

 1. На 09.06.2024 г. в 15:06 ч., на служебния телефон на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от гласоподавател. В сигнала се излагат твърдения, че в нарушение на разпоредбите на ИК в СИК 08, р-н Средец не се поставят печати на разписките от машинното гласуване.

Извършена е проверка и не се констатират нарушения. Дадени са указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила, методическите указания и императивните норми на ИК.

 1. На 09.06.2024 г. в 13:01 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от Д. Каракашев с вх. № 380/09.06.2024 г. В сигнала се излагат твърдения, че в нарушение на разпоредбите на ИК в СИК 04, р-н Подуяне, не се поставят печати върху разписките от машинния вот.

Моли се за извършване на проверка.

Извършена е проверка и не се констатират нарушения. Дадени са указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила, методическите указания и императивните норми на ИК.

 1. На 09.06.2024 г. в 13:01 ч., на служебния телефон на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от. В сигнала се излагат твърдения, че в нарушение на разпоредбите на ИК в СИК 06, р-н Средец, не се поставят печати върху разписките от машинния вот.

Дадени са указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила, методическите указания и императивните норми на ИК.

 1. На 09.06.2024 г. в 15:42 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от Асоциация „Прозрачност без граници“ с вх. № 384/09.06.2024 г. В сигнала се излагат твърдения, че в нарушение на разпоредбите на ИК в СИК 55, р-н Искър, не се поставят печати върху разписките от машинния вот.

Дадени са указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила, методическите указания и императивните норми на ИК.

 1. На 09.06.2024 г. в 16:13 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от Д. Векилска с вх. № 385/09.06.2024 г. В сигнала се излагат твърдения, че в нарушение на разпоредбите на ИК в СИК 43, 129 СОУ, машината за гласуване не работи.

След извършена служебна проверка се установи, че машината е дефектирала и са съставени необходимите протоколи. Гласуването в посочената СИК е продължило с хартиени бюлетини.

 1. На 09.06.2024 г. в 14:01 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от З. Димова с вх. № 386/09.06.2024 г. В сигнала се излагат твърдения, че в нарушение на разпоредбите на ИК в СИК 19, 14 СУ, се образуват опашки.

Дадени са указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила, методическите указания и императивните норми на ИК.

 1. На 09.06.2024 г. в 13:56 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от Б. Личев с вх. № 387/09.06.2024 г. В сигнала се излагат твърдения, че в нарушение на разпоредбите на ИК в СИК 50, р-н Подуяне, машината за гласуване не работи.

След извършена служебна проверка се установи, че машината е дефектирала и са съставени необходимите протоколи. Гласуването в посочената СИК е продължило с хартиени бюлетини.

 1. На 09.06.2024 г. в 14:01 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от С. Върбанов с вх. № 388/09.06.2024 г. В сигнала се излагат твърдения, че в нарушение на разпоредбите на ИК в СИК 55, р-н Искър не се поставят печати на разписките от машините.

Дадени са указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила, методическите указания и императивните норми на ИК.

 1. На 09.06.2024 г. в 14:01 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от Д. Матева с вх. № 389/09.06.2024 г. В сигнала се излагат твърдения, че в нарушение на разпоредбите на ИК в СИК 55, р-н Искър не се поставят печати на разписките от машините.

Дадени са указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила, методическите указания и императивните норми на ИК.

 1. На 09.06.2024 г. в 17:20 ч., по имейла на РИК в 24 ИР – София е получен сигнал от КП „ПП-ДБ“ с вх. № 390/09.06.2024 г. В сигнала се излагат твърдения, че в нарушение на разпоредбите на ИК в СИК 43 в 24 СУ дава погрешни указания, че при гласуване само за един вид избор следва се извърши гласуване само с хартиена бюлетина.

Предвид изложеното, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

РЕШИ:

Дава указания към СИК за предприемане на необходимите действия и стриктно съблюдаване на изборните правила, Методическите указания и императивните норми на ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 09.06.2024 в 19:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

всички решения