КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Биляна Димитрова Вълова1/29.03.2023
Ивелина Васкова Пашова2/29.03.2023
Мирела Иванова Иванова3/29.03.2023
Габриела Емилиянова Едрева4/29.03.2023
Десислава Атанасова Ташева5/29.03.2023
Юрий Петров Гълчавов7/29.03.2023
Ивета Велимирова Хорташка8/29.03.2023
Юлиана Илиева Дешева10/29.03.2023
Гинка Първанова Табанска11/29.03.2023
Атанас Бойков Ангелов12/29.03.2023
Петко Людмилов Стаменов13/29.03.2023
Светлана Христофорова Христова14/29.03.2023
Диана Миткова Ванчева15/29.03.2023
Свилен Иванов Боев16/29.03.2023
Мира Русанова Гайдарска17/29.03.2023
Наталия Ценкова Ценова18/29.03.2023
Мариана Здравкова Ахрянова19/29.03.2023
Виолета Лозанова Данаилова20/29.03.2023
Лора Кирилова Белчева21/29.03.2023
Димитър Величков Величков22/29.03.2023
Дияна Йорданова Стоянова23/29.03.2023
Маргарита Дянкова Димитрова24/29.03.2023
Христо Василев Вълков25/29.03.2023
Надежда Мариова Дашева26/29.03.2023
Николай Дойчинов Атанасов27/29.03.2023
Мирослав Георгиев Гаев28/29.03.2023
Камен Петев Кофинов29/29.03.2023
Камен Добринов Добрев30/29.03.2023
Анна Христофорова Бекчиева-Асенова31/29.03.2023
Михаил Иванов Илиев32/29.03.2023
Мартин Николаев Райков33/29.03.2023
Милена Георгиева Димова34/31.03.2023
Георги Милианов Данов35/31.03.2023
Мариян Дженков Петров36/31.03.2023
Ива Илиянова Калчева37/31.03.2023
Велислава Петрова Стоянова38/31.03.2023
Нели Рубинова Папазова39/31.03.2023
Цветомир Димитров Ценов40/31.03.2023
Ирина Венелинова Иванова41/31.03.2023
Диляна Лъчезарова Митовска42/31.03.2023
Росен Владимиров Тумбев50/01.04.2023г
Ива Михаилова Вълканова51/01.04.2023г
Драгомила Миланова Станкова-Вълканова52/01.04.2023г
Калина Томова Гюрова53/31.04.2023г
Недялко Иванов Шопов54/31.04.2023г
Стамен Фредиев Пенев55/01.04.2023г
Георги Стоянов Веселинов401/01.04.2023
Диана Чавдарова Раденкова402/01.04.2023
Цветелина Симеонова Гаврилова-Благоева403/01.04.2023
Румяна Бориславова Бобева404/01.04.2023
Димитър Ивайлов Иванов405/01.04.2023
Антоанета Колева Колева406/01.04.2023

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения