Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
София, 27.03.2023

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на избирателни секции по чл.9, ал.6 от ИК в административен район „Средец“ – СО

Във връзка с формиране на единната номерация на избирателни секции по чл. 9, ал. 6 от ИК в административен район „Средец“ - СО, Районна избирателна комисия в 24 ИР София, разгледа Заповед № СОА23-РД09-601/23.03.2023 г. на кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на административни райони в СО да утвърдят номерата на избирателните секции по чл. 9, ал. 6 от ИК на територията на съответния административен район, същите се образуват по реда на чл. 9, ал. 8 от ИК. Със Заповед № РСЦ23-РД09-74/23.03.2023 г. на кмета на административен район „Средец", с която е определен номер 43 на служебна секция във Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД, образувана със Заповед 56/22.03.2023 г. от изпълнителния директор на ЛЗ и със Заповед № РСЦ23-РД09-75/23.09.2023 г на кмета на административен район „Средец", с която е определен номер 44 на секция в Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, образувана със Заповед № 120/14.03.2023 г. от изпълнителния директор на ЛЗ;

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 6, чл. 9, ал. 6 и ал. 8 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

РЕШИ

Формира следната единна номерация на служебните избирателни секции в Район „Средец", както следва:

244601043 – Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД;

244601044 – Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“,

където

24 е номер на изборния район

46 е номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

01 е номерът на административния район съгласно ЕКАТЕ

043, 044 са номерата на служебните секции в административния район.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 27.03.2023 в 17:22 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения