Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 89-НС
София, 27.03.2023

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на РИК в 24 ИР - София за предаване на избирателни списъци на ГД ГРАО

На основание чл.70, ал.4 и чл. 72, ал. 1, т. 1 , Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

РЕШИ

Определя и упълномощава: Александър Стоилов Стоев, Марин Даниелов Донков, Георги Христов Кюркчиев, Евгений Кирилов Пепелянков, Иван Красимиров Иванов, Пламен Павлов Николов, Стоил Петромил Сотиров - членове на РИК в 24 ИР - София, да предадат пликовете по т.34 от Решение № 1796-НС/18.03.2023 г.  на ЦИК, ведно с книжата в тях, на ГД ГРАО и да подпишат съставения за целта протокол.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 27.03.2023 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения