Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 87-НС
София, 27.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудници към РИК в 24 ИР – София

Във връзка с необходимостта от оптимизиране на процеса по приемане и обработка на изборните резултати за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г. и на основание чл. 63, чл. 70, ал. 4 ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ

 

Назначава за технически сътрудници, които да подпомагат дейността на РИК в 24 ИР – София по приемане на протоколите с резултатите от гласуването до окончателното оформяне на протоколите на РИК, в списък приложение към настоящото решение.

Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област София-град за сключване на договори и на Столична община – за сведение.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 27.03.2023 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения