Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 62-НС
София, 18.03.2023

ОТНОСНО: Пропускателен режим в РИК в 24 ИР - София и Изчислителен пункт към РИК в 24 ИР - София на 02.04.2023 г.

Във връзка с разпоредбата на чл. 288а ИК, вр. с чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 22-24 ИК и Писмо рег. № 513000-17514 от 15.03.2023 г. на директора на СДВР, заведено с деловодния регистър на РИК в 24 ИР – София под рег. индекс № 156-НС/15.03.2023 г., с цел оптимизиране на процеса по приемане и обработка на резултатите от изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г., в зала „Асикс Арена“, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

 

 1. УТВЪРЖДАВА режим на достъп до зоната на РИК в 24 ИР – София, в зала „Асикс Арена“, в която ще се приемат книжата от СИК в изборния ден – 02.04.2023 г., вкл. изчислителния пункт към "Информационно обслужване" АД, както следва:

1.1. Членовете на СИК от изборния район се допускат през централния вход на залата, след легитимация с удостоверение, издадено от РИК в 24 ИР – София. Същите имат достъп до зоните за изчакване, ИП към РИК, зоната за приемане на секционни протоколи от РИК и зоната на комисиите по чл. 287 от ИК.

1.2. Членовете на РИК, техническите сътрудници на РИК, и представителите на „Информационно обслужване” АД имат право на неограничен достъп в зоната на РИК. Същите са длъжни да носят издадените им за целта идентификационни баджове.

 1. Право на достъп до определената за тях зона в РИК и в Изчислителния пункт към РИК имат:

- по един наблюдател от една и съща неправителствена организация (легитимират се с валидно удостоверение, издадено от ЦИК, и документ за самоличност);

- по един застъпник на кандидатска листа на партия или коалиция (легитимират се с валидно удостоверение, издадено от РИК в 24 ИР - София, и документ за самоличност);

- по един упълномощен представител на партия или коалиция (легитимират се с пълномощно, издадено от съответната политическа сила и заявено за обявяване пред РИК в 24 ИР – София, и документ за самоличност);

- кандидати, регистрирани за участие в изборите в 24 ИР (легитимират се с удостоверение, издадено от в РИК в 24 ИР – София, и документ за самоличност);

- по един анкетьор от организация (легитимират се с удостоверение, издадено от ЦИК, и документ за самоличност);

- по един представител от средство за масово осведомяване (легитимират се с валидна журналистическа карта), евентуално придружен от оператор.

2.1. Лицата по т. 2 се допускат в определената за тях зона в частта на РИК в зала „Асикс Арена“ през служебен вход, разположен в южната част на залата. Същите се снабдяват с карта „Посетител“ и се придружават до и от определената за тях зона от технически сътрудник на РИК.

2.2. Във връзка с допуснатата от чл. 288а от ИК възможност за видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време от категориите лица по т. 2 и предвид факта че в зоните на ИП към РИК се обработват лични данни, видеозаснемане и видеоизлъчване може да се осъществява единствено при задължително спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни. С оглед това, организациите, чиито представители ще присъстват в качеството на лица по т. 2, следва надлежно да ги запознаят с приложимите правила и изисквания относно защитата на лични данни. В случай на констатирани нарушения и/или оплаквания, ще бъде сезиран компетентният орган – КЗЛД.

 1. Във всички хипотези посочени в настоящото решение и неуредените такива, председателят и секретарят на РИК в 24 ИР – София дават изрично указание за допускане в залата или отстраняване на лица.

ПРЕПИС от решението да се изпрати за сведение и изпълнение на Областен управител на София – град, кмета на Столична община, кметовете на районни на територията на РИК 24 – София, директора на СДВР и "Информационно обслужване" АД.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 18.03.2023 в 18:21 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 147-НС / 11.04.2023

  относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

 • № 146-НС / 03.04.2023

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

 • № 145-НС / 03.04.2023

  относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения