Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 40-НС
София, 28.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „Неутрална България“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Постъпило е предложение от КП „Неутрална България“за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г., подписано от Деница Стоилова Сидерова – представляващ КП „Неутрална България“ и подадено от Валентин Груев Григоров, упълномощен представител на Деница Стоилова Сидерова, представляващ КП „Неутрална България““. Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа),  подадено в срок и заведено с рег. индекс и № 104-НС/28.02.2023 г. в Деловодния дневник на РИК в 24 ИР-София и под № 21 на 28.02.2023 г. в 14:10 ч. в Регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 26 (двадесет и шест) кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Към предложението са приложени: 26 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на КП „Неутрална България“за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София,

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от КП „Неутрална България“за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Никола

Иванов

Аврейски

Атанас

Ралчев

Панчев

Цветанка

Димитрова

Добрева

Добриян

Симеонов

Малинов

Явор

Бойчев

Цветанов

Болеслав

Марков

Павлов

Елен

Иванова

Янкова

Ивайло

Стефанов

Маринов

Спас

Владимиров

Спасов

Милчо

Петков

Александров

Пламен

Йотов

Братанов

Никола

Стойчев

Николов

Иванка

Николай

Кършева

Веселин

Димитров

Панов

Виктория

Добромирова

Добрева

Анна

Пламенова

Димитрова

Венцеслав

Асенов

Захариев

Любомир

Славов

Георгиев

Красимир

Георгиев

Симеонов

Симеон

Тодоров

Гагов

Иво

Стоянов

Иванов

Камен

Николов

Колев

Димитър

Стойчев

Кралев

Атанас

Тодоров

Атанасов

Георги

Димитров

Пармаков

Деница

Стоилова

Сидерова

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 28.02.2023 в 19:02 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения