Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 34-НС
София, 28.02.2023

ОТНОСНО: Неподходящо поставени избирателни списъци в Район Слатина, Столична община

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпил Сигнал с Вх. № 93-НС/28.02.2023 г. в 9:30 ч., препратен от Централната избирателна комисия с Писмо Изх. № НС-15-55/27.02.23 г., от Пламен Трампов. В сигнала на г-н Трампов се изтъква, че в кв. Редута, който е част от Район Слатина, Столична община, избирателните списъци са поставени по начин, по който е обективно невъзможно те да бъдат прочетени – на над 3 метра височина с 12-14 пункта шрифт. Г-н Трампов дава негативна оценка за начина на постояването на избирателни списъци. Приложен е снимков материал.

Със Заповед РСЛ23-РД09-83/15.02.2023 г. на кмета на Район Слатина - СО, са определени местата за обявяване на избирателни списъци в Район Слатина - СО, включително и в кв. Редута, който е част от Район Слатина, за който сигнализира г-н Трампов.

Установено бе, че в кв. Редута, който е част от Район Слатина, са поставени избирателни списъци за избирателни секции № 080, 081, 082, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 083, 084 и 085, всички от които списъци за тези секции са поставени на следното място – „гр. София, ул. Атанас Узунов № 10, ресторант“ (определено място за поставяне на избирателни списъци съгласно Заповед РСЛ23-РД09-83/15.02.2023 г. на кмета на Столична община, Район Слатина), са поставени по начина, по който е посочено в сигнала към настоящия момент, т.е. по начин, който прави невъзможно или затруднява избирателите да се запознаят с избирателните списъци.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 1 ИК избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района. Според разпоредбата на чл. 24, ал. 1 ИК избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция. Предварителните избирателни списъци се обявяват предварително на видно място в района на избирателната секция и се публикуват на интернет страницата на съответната община. Това изискване не е просто една формалност, а гарантира правото на избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, да поискат да бъдат вписани в избирателните списъци по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, и е в унисон с принципите за прозрачност, демократичност и честност в изборите и целите на Изборния кодекс. В ДР на § 1. т. 11 е дадена легална дефиниция на понятието видно място, съгласно която „Видно място" е място на територията на избирателната секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото им запазване.

 

РИК в 24 ИР – София счита, че фактическото действие – поставянето на избирателни списъци в кв. Редута, който е част от Район Слатина - СО, за избирателни секции № 080, 081, 082, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 083, 084 и 085, всички от които списъци за тези секции са поставени на следното място – „гр. София, ул. Атанас Узунов № 10, ресторант“ (определено място за поставяне на избирателни списъци съгласно Със Заповед РСЛ23-РД09-83/15.02.2023 г. на кмета на Район Слатина - СО, е осъществено по начин, несъответстващ на изискването на чл. 24, ал 1 ИК – избирателните списъци не са поставени на видно място.

 

На основание чл. 70, ал. 1, т. 20 от ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

РЕШИ:

УКАЗВА на Кмета на Район Слатина - СО, незабавно да прекрати административно действие, изразяващо се в поставянето на избирателните списъци в кв. Редута, който е част от Район Слатина, Столична община, за избирателни секции № 080, 081, 082, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 083, 084 и 085, всички от които списъци за тези секции са поставени на следното място – „гр. София, ул. Атанас Узунов № 10, ресторант“ (определено място за поставяне на избирателни списъци съгласно Със Заповед РСЛ23-РД09-83/15.02.2023 г. на кмета на Столична община, Район Слатина), по начин, несъответстващ на чл. 24, ал 1 ИК – избирателните списъци не са поставени на видно място, и ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Район Слатина – СО, незабавно да извърши дължимите фактически действия – да постави избирателните списъци в кв. Редута, който е част от Район Слатина, Столична община, за избирателни секции № 080, 081, 082, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 083, 084 и 085, всички от които списъци за тези секции са поставени на следното място – „гр. София, ул. Атанас Узунов № 10, ресторант“ (определено място за поставяне на избирателни списъци съгласно Със Заповед РСЛ23-РД09-83/15.02.2023 г. на кмета на Столична община, Район Слатина), по начин, съответстващ на изискването на чл. 24, ал. 1 ИК – всички избирателни списъци да са поставени на видно място.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 28.02.2023 в 18:54 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 147-НС / 11.04.2023

  относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

 • № 146-НС / 03.04.2023

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

 • № 145-НС / 03.04.2023

  относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения