Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 30-НС
София, 27.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Постъпило е предложение от ПП „Движение за права и свободи“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г., подписано от Мустафа Сали Карадайъ – представляващ ПП „Движение за права и свободи“и подадено от Цветан Иванов Енчев, упълномощен представител на Мустафа Сали Карадайъ, представляващ ПП „Движение за права и свободи“. Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа),  подадено в срок и заведено с рег. индекс и № 82-НС/27.02.2023 г. в Деловодния дневник на РИК в 24 ИР-София и под № 13 на 27.02.2023 г. в 16:16 ч. в Регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 17 (седемнадесет) кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Към предложението са приложени: 17 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София,

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

1

Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

2

Ертен Белгинова Анисова

3

Мишел Методиева Николова

4

Райна Иванова Димитрова

5

Атанас Цветанов Кънчев

6

Адем Джумхуров Чакалов

7

Теодор Йончев Калинов

8

Минчо  Живков Георгиев

9

Велизар Любчев Райков

10

Руслан Андреев Вейс

11

Нина Дончева Пананова-Йорданова

12

Щерьо Щерев Щерев

13

Явор Красимиров Плявов

14

Исмет Хасанов Османов

15

Любомир Асенов Дамянов

16

Валентин Славов Димитров

17

Хабил Билгинов Хабилов

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 27.02.2023 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения