Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 28-НС
София, 27.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Български възход“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Постъпило е предложение от ПП „Български възход“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г., подписано и подадено от Калоян Йорданов Станчев, упълномощен представител на Стефан Динчев Янев, представляващ ПП „Български възход“. Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа),  подадено в срок и заведено с рег. индекс и № 82-НС/27.02.2023 г. в Деловодния дневник на РИК в 24 ИР-София и под № 11 на 27.02.2023 г. в 13:25 ч. в Регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 18 (осемнадесет) кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Към предложението са приложени: 18 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП „Български възход“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София,

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „Български възход“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

1.

Калоян Йорданов Станчев

2.

Николай Иванов Сотиров

3.

Наделина Владимирова Павлова

4.

 Георги Михайлов Михайлов

5.

 Светослав Николов Илиев

6.

 Алекс Любомиров Любенов

7.

Емил Янков Аврамов 

8.

Николай Димитров Добрев

9.

Александър Стоянов Стоянов

10.

Калоян Асенов Алексов

11.

Георги Христов Пеев

12.

Александър Илианов Тошев

13.

Светослава Иванова Маринова

14.

Людмила Иванова Тончева

15.

Нели Иванова Гогин

16.

Георги Милчев Ташев

17.

Александър Христов Драгиев

18.

Радослав Тодоров Радински

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 27.02.2023 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения