Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 27-НС
София, 27.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „Вън от ЕС и НАТО“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Постъпило е предложение от КП „Вън от ЕС и НАТО“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г., от Георги Петков Манлов представляващ КП „Вън от ЕС и НАТО“, подадено от Георги Петков Манлов, упълномощен представител на Георги Петков Манолов и Светозар Стоянов Съев, действащ с пълномощно от 18.02.2023 г. Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа); подадено в срок и заведено с рег. индекс и № 77-НС/26.02.2023 г., в Деловодния дневник на РИК в 24 ИР-София и под № 10 на 26.02.2023 г. в 13:45 ч. в регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 8 (осем) кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Към предложението са приложени: 8 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на КП „Вън от ЕС и НАТО“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от КП „Вън от ЕС и НАТО“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Георги

Петков

Манолов

2

 

Николина

Драганова

Чакърова - Вълкова

3

 

Цветанка

Петрова

Цветкова

4

 

Димитър

Ангелов

Икимов

5

 

Валентина

Йорданова

Пръвчева 

6

 

Александър

Петров

Николов 

7

 

Димитър

Стоянов

Захариев 

8

 

Боряна

Георгиева

Брадистилова 

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 27.02.2023 в 18:07 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения