Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 25-НС
София, 27.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Постъпило е предложение от КП „ГЕРБ-СДС“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. от Бойко Методиев Борисов представляващ КП „ГЕРБ-СДС“, подадено от Тодор Славов Кръстев , упълномощен представител на Бойко Методиев Борисов, действащ с пълномощно № КО-Г-054/03.02.2023 г. Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа); подадено в срок и заведено с рег. индекс и № 83-НС/27.02.2023 г. в Деловодния дневник на РИК в 24 ИР-София и към № 8 на 27.02.2023 г. в 14.10 ч. в регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 26 (двадесет и шест) кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Към предложението са приложени: 26 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на КП „ГЕРБ-СДС“  за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от КП „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Тома

Любомиров

Биков

2

 

Рая

Назар

Назарян

3

 

Евгения

Бисерова

Алексиева

4

 

Деница

Пламенова

Николова

5

 

Валентин

Иванов

Радев

6

 

Драгомир

Христов

Младенов

7

 

Ева

Михайлова

Митова

8

 

Томи

Младенов

Николов

9

 

Зоран

Александров

Рангелов

10

 

Любомир

Николаев

Талев

11

 

Йоанна

Николова

Драгнева

12

 

Добромир

Иванов

Иванов

13

 

Анжела

Миткова

Христова

14

 

Филип

Бойчев

Петрунов

15

 

Станислава

Константинова

Коцева

16

 

Мартин

Албенов

Атанасов

17

 

Николай

Петранов

Стоилов

18

 

Антоанета

Димитрова

Кирова

19

 

Даниел

Василев

Костов

20

 

Боян

Лъчезаров

Стефанов

21

 

Валентинa

Иванова

Динева

22

 

Атанас

Йорданов

Енгьозов

23

 

Поля

Любенова

Михайлова

24

 

Милена

Николаева

Борисова

25

 

Георги

Илиев

Мешенлиев

26

 

Делян

 Александров

Добрев

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Зам. председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 27.02.2023 в 17:45 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения