Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 23-НС
София, 27.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Българска социалдемокрация - Евролевица“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Постъпило е предложение от ПП „Българска социалдемокрация - Евролевица“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г., от Александър Трифонов Томов, представляващ ПП „Българска социалдемокрация – Евролевица“ подадено от Александър Цветанов Гарибов, упълномощен представител на Александър Трифонов Томов, действащ с пълномощно от 20.02.2023 г. Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа); подадено в срок и заведено с рег. индекс и № 71-НС/25.02.2023 г. в Деловодния дневник на РИК в 24 ИР-София и под № 6 на 25.02.2023 г. в 16:45 ч. в регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 13 (тринадесет) кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Към предложението са приложени: 13 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП „Българска социалдемокрация – Евролевица“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „Българска социалдемокрация – Евролевица“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

1

Лъчезар

Аспарухов

Аврамов

2

Никола

Костадинов

Вучев

3

Николай

Петров

Минков

4

Данаил

Веселинов

Дамянов

5

Димчо

Дочев

Джиговски

6

Стефан

Василев

Попов

7

Ивайло

Йорданов

Огнянов

8

Ивайло

Венциславов

Нинов

9

Васил

Стефанов

Арангелов

10

Николай

Борисов

Къркеланов

11

Жулиета

Николова

Тасева

12

Йордана

Райчева

Тодорова

13

Радослав

Николов

Янков

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 27.02.2023 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения