Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 21-НС
София, 24.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023г.

Постъпило е предложение от ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г., от Георги Венелинов Георгиев, представляващ/и ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“,  Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа); подадено в срок и заведено с рег. индекс и №47-НС/22.02.2023 г в Деловодния дневник на РИК в 24 ИР-София и под № 4 на 22 02.2023 г. в 16,46 ч. в регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 1 (един) кандидат за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Към предложението е приложено: 1 бр. заявление-декларация от кандидата по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

1.Борислав Кирилов Кьосев ЕГН:

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 24.02.2023 в 17:45 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения