Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 13-НС
София, 15.02.2023

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на Секционните избирателни комисии в ИР 24 - София в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023г.

На основание чл. 70, ал. 4, чл. 92, § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в 24  ИР – София


Р Е Ш И:

 1. Определя броя на членовете на СИК в 24 Изборен район - София в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г. на 7 (седем) членове, включително председател, заместник-председател и секретар.
 2. Определя броя на членовете на служебните секционни избирателни комисии, които е възможно да бъдат разкрити при условията на ИК, на 7 (седем) членове, включително председател, заместник-председател и секретар.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 15.02.2023 в 18:30 часа

Календар

Решения

 • № 147-НС / 11.04.2023

  относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

 • № 146-НС / 03.04.2023

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

 • № 145-НС / 03.04.2023

  относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения