Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 123-НС
София, 31.03.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София са постъпили предложения с рег. инд. 298-НС/31.03.2023 г. от КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“, с което са представени втори списък с общ брой 9 (девет) представители на коалицията от партии в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 април 2023 г., в който е посочено име, ЕГН, номер и дата на пълномощно. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в 24 ИР - София, поради което и на основание чл. 124, ал. 4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

РЕШИ:

  1. Публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, списък с 9 (девет) представители на КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“, при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 31.03.2023 в 19:03 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения