Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 110-НС
София, 30.03.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило предложение с рег. инд. 275-НС/30.03.2023 г. от КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“, с което е представен списък с 33 (тридесет и трима) представители на коалицията от партии в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 април 2023 г., в който е посочено име, ЕГН, номер и дата на пълномощно. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в 24 ИР - София, поради което и на основание чл. 124, ал. 4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

РЕШИ:

 1. Публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, списък с 31 (тридесет и един) представители на КП КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“, при спазване на изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва да публикува 2 (двама) представители, както следва:

Име, презиме фамилия

ЕГН

Причина

1

Румен Георгиев Манолов

 

Лицето е регистрирано като член на СИК

2

Геновева Василева Генева

 

Лицето е регистрирано като член на СИК

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 30.03.2023 в 17:49 часа

Календар

Решения

 • № 147-НС / 11.04.2023

  относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

 • № 146-НС / 03.04.2023

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

 • № 145-НС / 03.04.2023

  относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения