ВЪЗРАЖДАНЕ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Тамаш Йеньо Секереш1-24/28.09.2022
Деян Симеонов Миленов2-24/28.09.2022
Ивайло Пенчев Пенчев3-24/28.09.2022

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения