Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 8-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Назначаване на специалисти – експерти и специалисти – технически сътрудници за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

 

На основание чл. 70, ал. 4  от ИК, във връзка с чл. 63 от ИК и Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

Р Е Ш И:

 1. Назначава за специалисти – експерти, които да подпомагат дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, както следва:
  • Елена Маркова Балджиева
  • Василена Бориславова Панова
 1. Определя месечно възнаграждение на специалистите - експерти в размер на по 850 (осемстотин и петдесетдесет) лева.  
 2. Назначава на специалисти – технически сътрудници за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София , както следва:

 

 • Йоан Десиславов Маринов
 • Гергана Димитрова Здравкова

 

 1. Определя месечно възнаграждение на специалистите – технически сътрудници в размер на по 640 (шестстотин и четиридесет) лева.  
 2. Лицата по т.1 и т.3 от настоящото решение ще осъществяват функциите си от датата на назначаването им до 14 дни включително от произвеждане на изборите – 16 октомври 2022 г.

Препис от решението да се изпрати на Областна администрация област София за сключване на договори с назначените лица.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Борислав Ганчев/

 

СЕКРЕТАР:

/Добри Тенев/

 

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 13.08.2022 в 15:05 часа

Календар

Решения

 • № 163-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

 • № 162-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

 • № 161-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

всички решения