Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 7-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Процедура по маркиране на печатите на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

На основание чл.70, ал.4, чл. 64 във връзка с чл. 57, т. 8 и чл. 72, ал. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София 

Р Е Ш И:

 1. Председателят на комисията Борислав Ганчев и зам.-председателя на комисията Стоил Сотиров да маркират по уникален начин печатите на РИК в 24 ИР - София, за което да се състави протокол, неразделна част от настоящото решение.
 2. Протоколът, следва да се подпише от всички членове на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Борислав Ганчев/

 

СЕКРЕТАР:

/Добри Тенев/

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 13.08.2022 в 15:04 часа

Календар

Решения

 • № 163-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

 • № 162-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

 • № 161-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

всички решения