Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 6-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Упълномощаване на председателя и секретаря на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София за подписване на граждански договори със специалисти – експерти и специалисти – технически сътрудници, подпомагащи дейността на комисията.

 

На основание чл. 70, ал.4 и във връзка с чл. 72, ал. 2 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София 

 

Р Е Ш И:

 1. Упълномощава председателя и секретаря на Районна избирателна комисия в 24 ИР София да подписват граждански договори с необходимите специалисти, подпомагащи работата на Районна избирателна комисия в 24 ИР София.
 2. Условията на договорите - подбор на лицата, срокове, размер на възнагражденията и други, се договарят конкретно от упълномощените лица с оглед нуждите на комисията, характера и обема на възлаганата работа, в съответствие с решенията на ЦИК.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Борислав Ганчев/

 

СЕКРЕТАР:

/Добри Тенев/

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 13.08.2022 в 15:03 часа

Календар

Решения

 • № 163-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

 • № 162-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

 • № 161-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

всички решения