Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
София, 02.09.2022

ОТНОСНО: Определяне на по-малък брой специалисти, без намаляване обема на работа за подпомагане на РИК в 24 ИР София

Във връзка с конкретната ангажираност на лицата, които подпомагат дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, специалисти - експерти и специалисти – технически сътрудници, като се съобрази и вътрешният график за разпределение на работата на тези лица на основание чл. 70, ал. 4  от ИК, във връзка с Решение № 1358-НС от 01.09.2022 г. на ЦИК и Решение № 1200-НС/02.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ

Определя броя на техническите сътрудници по точка 7.3 от Решение № 1200-НС/02.08.2022 г. на ЦИК на 3 /трима/.

Определя допълнително месечно възнаграждение на посочените лица, подпомагащи дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, както следва:

На Йоан Десиславов Маринов, ЕГН: ............... – 460 (четиристотин и шестдесет) лева, т.е. общото възнаграждение на лицето след увеличението е 1100 (хиляда и сто) лева;

На Елена Маркова Балджиева, ЕГН: ................. – 250 (двеста и петдесет) лева, т.е. общото възнаграждение на лицето след увеличението е 1100 (хиляда и сто) лева.

Допълнителното възнаграждение да се изплаща от датата на назначаването им – 13.08.2022 г., до 14 дни включително от произвеждане на изборите.

Препис от решението да се изпрати на Областна администрация-София град.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Препис от решението да се изпрати на Областна администрация-София град.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 02.09.2022 в 18:37 часа

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения