Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
София, 02.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Оборище“ Столична община

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо, вх. № 125-НС/01.09.2022 г., от кмета на район „Оборище“ Столична община за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии в район „Оборище“, Столична община за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК в район „Оборище“ Столична община.

Към писмото са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.

 

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от ИК,  Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

 

 1. Назначава съставите на 54 (петдесет и четири) секционни избирателни комисии и 1 (една) служебна СИК (без ПСИК), съгласно поименни предложения на кмета на район „Оборище“ Столична община, при спазване на разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия и коалиция. 
 2. Поименните състави на СИК в район „Оборище“ Столична община за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г., съставляват приложение – неразделна част от настоящото решение.
 3. На основание чл.3, ал.3 от ИК, отказва назначаването на ВАЛЕНТИН КАЛИНОВ ВЪРБАНОВ, секретар СИК 244604008, тъй като след извършена проверка същият се оказа регистриран, като кандидат в Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.
 4. ПУБЛИКУВА незаетите места в СИК, чрез обявяване на интернет страницата на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.
 5. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Препис от настоящото решение да се изпрати на кмета на район „Оборище“ Столична община, за попълване на незаетите места в СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 02.09.2022 в 18:36 часа

Календар

Решения

 • № 165-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

 • № 164-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

 • № 163-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения