Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 53-НС
София, 02.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Възраждане“, Столична община и утвърждаване на списък с резервни членове

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо, вх. № 103-НС/31.08.2022г., от кмета на район „Възраждане“, Столична община за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии в район „Възраждане“, Столична община за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК в район „Възраждане“, Столична община.

Към писмото са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.

 

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от ИК,  Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

 

 1. Назначава съставите на 54 (петдесет и четири) секционни избирателни комисии (без служебни и ПСИК), състоящи се от по 7 (седем) членове, съгласно поименни предложения на кмета на район „Възраждане“, Столична община, при спазване на разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия и коалиция съгласно решения № 13-НС и 14-НС от 18.08.2022 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София. 

 

 1. Поименните състави на СИК в район „Възраждане“, Столична община за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г., съставляват приложение – неразделна част от настоящото решение.
 2. Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението на кмета.
 3. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 02.09.2022 в 18:33 часа

Календар

Решения

 • № 165-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

 • № 164-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

 • № 163-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения