Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 4-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Приемане на правила за заместване на председателя и секретаря на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София при тяхното отсъствие.

На основание чл. 70, ал. 4, вр. с ал. 9, вр. с чл. 72, ал. 2 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

Р Е Ш И:

 1. Когато председателят на РИК в ИР 24 – София – Борислав Ганчев отсъства от заседание на Комисията, решенията и протоколите се подписват от заместник-председателя на РИК в ИР 24 – София – Стоил Сотиров.
 2. Когато секретарят на РИК в 24 ИР - София отсъства от заседание на Комисията, решенията и протоколите се подписват от заместник-председателя на РИК в 24 ИР – София – Благомира Андонова.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Борислав Ганчев/

 

СЕКРЕТАР:

/Добри Тенев/

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 13.08.2022 в 15:00 часа

Календар

Решения

 • № 163-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

 • № 162-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

 • № 161-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

всички решения