Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 39-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „Продължаваме промяната“ за участие в изборите за народно събрание на 02.10.2022 г.

Постъпило е предложение от КП „Продължаваме промяната“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г., чрез Настимир Ананиев Ананиев, упълномощен представител на Асен Васков Василев, представляващ КП „Продължаваме промяната“. Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа); подадено в срок и заведено под № 19 на 29.08.2022 г. в 16.00 ч. в регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 20 (двадесет) кандидата за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.

Към предложението са приложени: 20 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на КП „Продължаваме промяната“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от ИК РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от КП „Продължаваме промяната“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

No

Имена

ЕГН

 

1

Кирил Петков Петков

 

 

2

Петър Георгиев Петров

 

 

3

Андрей Иванов Цеков

 

 

4

Георги Станчев Георгиев

 

 

5

Мирослава Петрова Петрова

 

 

6

Петър Василев Кьосев

 

 

7

Атанас Димитров Михнев

 

 

8

Ана – Мария Михаилова Вълканова

 

 

9

Росица Василева Пандова - Йовкова

 

 

10

Димитър Колев Гочев

 

 

11

Любомир Йорданов Попйорданов

 

 

12

Искра Асенова Ангелова

 

 

13

Венелин Пенков Милев

 

 

14

Юлия Руменова Величкова

 

 

15

Росен Силвиев Георгиев

 

 

16

Венелин Петров Радев

 

 

17

Борис Иванов Георгиев

 

 

18

Никола Димитров Барбутов

 

 

19

Олег Александров Кабакчиев

 

 

20

Витан Ганчев Витанов

 

 

       

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 29.08.2022 в 20:16 часа

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения