Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 38-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за народно събрание на 02.10.2022 г.

Постъпило е предложение от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г., чрез Владимир Веселинов Митов, упълномощен представител на Ангел Чавдаров Джамбазки, заедно с Юлиан Кръстев Ангелов, представляващи ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа); подадено в срок и заведено под № 18 на 29.08.2022 г. в 15.15 ч. в регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 16 (шестнадесет) кандидата за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022г.

Към предложението са приложени: 16 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от ИК, РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Карлос

Арналдо

Контрера

2

 

Владимир

Веселинов

Митов

3

 

Михаил

Иванов

Петров

4

 

Васил

Светославов

Христов

5

 

Султанка

Димитрова

Петрова

6

 

Боян

Петров

Петров

7

 

Димитър

Борисов

Антов

8

 

Владислав

Лалов

Лалов

9

 

Иван

Велков

Димитров

10

 

Стефан

Петров

Петков

11

 

Георги

Михайлов

Михайлов

12

 

Илиян

Василев

Петков

13

 

Илко

Василев

Илиев

14

 

Христо

Валериев

Иванов

15

 

Владимир

Илиев

Александров

16

 

Антон-Константин

Константинов

Оруш

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 29.08.2022 в 20:16 часа

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения