Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 36-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на кандидата за народен прставител Петър Евтимов Евтимов, регистриран под № 3 (трети) в листата на КП „Коалиция Справедлива България“ в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

С Решение № 29-НС/28.08.2022 г. на РИК 24 – София, Петър Евтимов Евтимов е регистриран под номер 3 (трети) в кандидатската листа на КП „Коалиция Справедлива България“, в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г., в Двадесет и четвърти изборен район.

На 29.08.2022 г. са постъпили два броя заявления с Вх. № 84-НС/29.08.2022 г. Едното заявление е от лицето Петър Евтимов Евтимов, което е отправило искане да бъде заличен в листата на КП „Коалиция Справедлива България“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, поради факта, че тази регистрация се явява трета за лицето, което според него представлява нарушение на Изборния кодекс. Второто заявление, което е депозирано на 29.08.2022 г., е от Коалиция „Справедлива България“, представлявана от Светлозар Стоянов Съев, който изтъква, че във връзка със заявлението за заличаване на Петър Евтимов Евтимов от кандидатската листа на Коалиция „Справедлива България“, моли от името на Коалиция „Справедлива България“ всички кандидати след Петър Евтимов Евтимов, т.е. след номер № 3 (трети), да бъдат преместени с една позиция нагоре в листата, като Магдалена Николова Пенчева-Кирчева от № 4 (четвърта) в листата става № 3 (трета), Елин Андонов Андонов от № 5 (пети) става № 4 (четвърти) и т.н., като последният № 17 (седемнадесети) Иво Лазаров Кунчев става № 16 (шестнадесети), и по този начин кандидатската листа става с 16 (шестнадесет) позиции, а не със 17 (седемнадесет).

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 9, във вр. чл. 258, ал. 5 от ИК, РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на кандидата за народен представител Петър Евтимов Евтимов, регистриран под номер 3 (трети) в КП „Коалиция Справедлива България“ в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. в Двадесет и четвърти изборен район - София.

Анулира издаденото удостоверение на Петър Евтимов Евтимов

Останалите кандидати от листата на Коалиция „Справедлива България“,  регистрирани с номера от 4 (четвърти) до 17 (седемнадесети) се преподреждат с едно място напред.

Анулира издадените удостоверения на преподредените кандидати, регистрирани с номера от 4 (четвърти) до 17 (седемнадесети).

 

Издава нови удостоверения на преподредените кандидати, регистрирани с номера от 3 (трети) до 16 (шестнадесет).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 29.08.2022 в 20:09 часа

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения