Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 33-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народно събрание на 02.10.2022 г.

Постъпило е предложение от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г. чрез Пирин Соколов, упълномощен представител на Мая Божидарова Манолова-Найденова. Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа); подадено в срок и заведено под № 13 на 29.08.2022 г. в 12:15 ч. в регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 24 (двадесет и четири) кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022г.

Към предложението са приложени: 24 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от ИК, РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

 

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Никола

Николов

Вапцаров

2

 

Цветанка

Илиева

Цанева

3

 

Мартин

Евгениев

Янчев

4

 

Искра

Йорданова

Недева

5

 

Христо

Тодоров

Маринов

6

 

Даниела

Георгиева

Генова

7

 

Йордан

Йорданов

Топалов

8

 

Борис

Генадиев

Панкин

9

 

Емануил

Борисов

Христов

10

 

Пенка

Димитрова

Георгиева - Бабачева

11

 

Юлия

Недялкова

Маджарова

12

 

Димитър

Александров

Димитров

13

 

Ангелина

Атанасова

Панчева

14

 

Росица

Пенчева

Йорданова

15

 

Гергана

Михайлова

Атанасова

16

 

Ева-Мария

Николаева

Стоянова

17

 

Кристина

Илиева

Стоева

18

 

Еди

Георгиев

Илиев

19

 

Антон

Антонов

Кръстев

20

 

Кристиана

Георгиева

Тодорова

21

 

Димитър

Огнянов

Игнатов

22

 

Яна

Георгиева

Рангелова

23

 

Мария

Павлинова

Попова

24

 

Стефан

Николов

Дончев

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 29.08.2022 в 20:05 часа

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения