Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 32-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „ГЕРБ–СДС“ за участие в изборите за народно събрание на 02.10.2022 г.

Постъпило е предложение от КП „ГЕРБ–СДС“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г., от Бойко Методиев Борисов - представляващ КП „ГЕРБ–СДС“, подадено от Тодор Славов Кръстев. Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа); подадено в срок и заведено под № 11 на 28.08.2022 г. в 15.03 ч. в регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 24 (двадесет и четири) кандидата за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022г.

Към предложението са приложени: 24 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на КП „ГЕРБ–СДС“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от ИК, РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от КП „ГЕРБ–СДС“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Тома

Любомиров

Биков

2

 

 Рая

Назар

 Назарян

3

 

Евгения

Бисерова

Алексиева

4

 

Георг

Даниелов

Георгиев

5

 

Валентин

Иванов

Радев

6

 

Драгомир

Христов

Младенов

7

 

Зоран

Александров

Рангелов

8

 

 Томи

 Младенов

 Николов

9

 

Любомир

Николаев

Талев

10

 

Димитър

Стоянов

Стоянов

11

 

Добромир

Иванов

Иванов

12

 

Анжела

Миткова

Христова

13

 

Елена

Любомирова

Найденова

14

 

Валентина

Кирилова

Христова

15

 

Даниел

Василев

Костов

16

 

Станислава

Константинова

Коцева

17

 

Атанас

Йорданов

Енгьозов

18

 

Антоанета

Димитрова

Кирова

19

 

Мартин

Албенов

Атанасов

20

 

Боян

Лъчезаров

Стефанов

21

 

Валентинa

Иванова

Динева

22

 

Любен

Пламенов

Томов

23

 

Кристиан

Викторов

Георгиев

24

 

Емануела

Евгениева

 Сотирова

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 29.08.2022 в 20:03 часа

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения