Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 30-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ЕВРОЛЕВИЦА“ за участие в изборите за народно събрание на 02.10.2022 г.

Постъпило е предложение от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ЕВРОЛЕВИЦА“за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г. чрез Александър Гарибов ,упълномощен представител на Александър Трифонов Томов. Предложението е по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа); подадено в срок и заведено под № 13 на 29.08.2022 г. в 10:55 ч. в регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 13 (тринадесет) кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.10.2022г.

Към предложението са приложени: 13 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ЕВРОЛЕВИЦА“за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от ИК, РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ЕВРОЛЕВИЦА“ за участие в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

ЛЪЧЕЗАР

АСПАРУХОВ

АВРАМОВ

2

 

ВЕСЕЛИН

РУМЕНОВ

ВЕЛИЧКОВ

3

 

НИКОЛАЙ

МИЛАНОВ

НИКОЛОВ

4

 

ДИМЧО

ДОЧЕВ

ДЖИГОВСКИ

5

 

НИКОЛАЙ

БОРИСОВ

КЪРКЕЛАНОВ

6

 

СТЕФАН

ВАСИЛЕВ

ПОПОВ

7

 

ЙОВКО

КУМАНОВ

ШИПКОВ

8

 

ХРИСТО

НИКОЛАЕВ

ХРИСТОВ

9

 

ДИМИТЪР

ИВАНОВ

ИВАНОВ

10

 

БОРИС

НИКОЛАЕВ

КЪРКЕЛАНОВ

11

 

ВЕНЦИСЛАВ

ИВАНОВ

НИНОВ

12

 

ПЕТЪР

ЦАНОВ

БАТЕВ

13

 

КРЕМЕНА

СТОЯНОВА

МАВРОВА

 

Издава удостоверене за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 29.08.2022 в 19:58 часа

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения