Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 2-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на адрес и приемно време на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

 

На основание чл. 70, ал. 4, вр. с чл. 72, ал. 2 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

Р Е Ш И:

 1. Определя адрес на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, както следва: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, ет. 2, заседателна зала.
 2. Определя приемно време на комисията, както следва: от понеделник до неделя: от 09:00 часа до 17:00 часа.
 3. Адресът на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, следва да се оповести публично, чрез публикуване на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, Централна Избирателна Комисия, Столична община и Областна администрация на област София.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Борислав Ганчев/

 

СЕКРЕТАР:

/Добри Тенев/

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 13.08.2022 в 14:52 часа

Календар

Решения

 • № 163-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

 • № 162-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

 • № 161-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

всички решения